bsb smart farming
 • Perioada: Martie 2020 – Prezent
 • Obiective:

  1) Dezvoltarea, validarea și afirmarea condițiilor durabile pentru creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizare în sectorul agricol și conectat din zona BSB favorizând transformarea digitală de la cultivarea tradițională la metodele moderne.

  2) Cercetarea va testa și va pune în aplicare un model stabil și reproductibil pentru pregătirea condițiilor din sectoarele agricole și conectate din zona BSB pentru digitalizare, îmbunătățirea capacităților comunităților agricole, ale mediului academic, ale instituțiilor publice și ale antreprenorlor.

 • Finanțatori: Uniunea Europeană
 • Beneficiari: Fermieri, producători și prelucrători de produse agricole din fiecare țară parteneră

Proiectul răspunde nevoii și necesității de o schimbare semnificativă a condițiilor existente în toate țările din bazinul Mării Negre, în ceea ce privește transformarea digitală în agricultură și în sectoarele conectate din înreaga lume. Digitalizarea sectorului agricol este necesară pentru a trece de la cultivarea tradițională la metodele moderne prin intermediul noilor tehnologii.

Partenerii proiectului :

 • A.- O.L.APierikiAnaptixiakiS.A.-O.L.A ( Grecia)
 • Business Agency Association (Bulgaria)
 • Fund “Investment Support Center” (Armenia)
 • „Dunarea de Jos” University of Galati (UDJG) (România)
 • Iakob Gogebashvili Telavi State University, TeSaU (Georgia)

Activități principale planificate:
Îmbunătățirea pregătirii pentru introducerea tehnologiilor inovatoare bazate pe TIC în agricultură și sectoarele conexe
Pentru a asigura condiții prealabile stabile și un instrument comun al TIC pentru pregătirea modernizării digitale în sectoarele agricole și conexe din zona BSB
Creșterea intensă a oportunităților comerciale transfrontaliere și a modernizării în sectoarele agricole și conexe.