• Perioada: Noiembrie 2007 – Decembrie 2011
  • Obiective:

    1) Consiliere și formare profesională

    2) Servicii de plasament pentru tinerii din Chișinău

  • Finanțatori: PNUD
  • Beneficiari: Proiectul „Noi perspective pentru tineri și femei”