Organizația Non Guvernamentală ”Centrul de Consultanță în Afaceri” (CCA NGO) implementează în perioada Mai 2022 – Iunie 2023 proiectului Consolidarea apiculturii prin cooperare: BEE PROFESSIONAL, Numărul și titlul proiectului: 00104226, Programul Uniunii Europene – Măsuri de Promovare a Încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și Coordonat de PNUD Moldova.

PARTENERII PROIECTULUI-:

  • AO „Agenția de Consultanță în Afaceri „Întreprinderile Nistrene” (Некоммерческое партнерство «Агентство делового консультирования «Днестр Энтерпрайзис»)-Inna POLIȘCIUC, administrator.
  • UPJ “Asociația Producătorilor, Procesatorilor și Exportatorilor de Produse Apicole din Aria Codrilor”- Ștefan CONDRARTIUC, Director Executiv.
  • CI Sandic Honey Group.
  • Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova.

Scopul principal al proiectului este de a consolida capacitățile asociațiilor de apicultori și membrilor acestora de pe ambele maluri, în vederea cooperării pentru a crește productivitatea la stup prin instruire, schimb de experiență și cooperare.

Beneficiari ai proiectului : apicultori care au mai mult de 30 stupi în gestiune vor fi selectați pentru a fi asistați în procesul de producere și în atragerea finanțărilor pentru a deveni stupina profesionista cu mai mult de peste 100 stupi in gestiune sau productivitate de peste 3 tone de miere anual.

Proiectul va fi elaborat în 4 etape succesive.

În primă etapă partenerii proiectului au creat o bază de date a beneficiarilor țintă, formând o platformă de comunicare online (Telegram) și într-un eveniment de lansarea ( ce a avut loc pe 8 iulie 2022) au expus activitățile de bază ale acestui proiect. În perioada de urmează se planifică organizarea a două workshopuri (online) spre a se pune în discuție aspecte legate de probleme și necesitățile apicultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului și a crea un studiu analitic actual care va sta la baza formării agendelor de instruire.

În perioada Mai 2022- August 2022 activitățile proiectului se vor orienta spre aspectul de consolidare a capacităților asociațiilor partenere pentru creșterea productivității în stupină, minimizarea pierderilor de albini și cooperarea la comercializare. Activitățile de bază vor fi achiziționarea echipamentului apicol care va fi împărțit beneficiarilor pe ambele maluri ale Nistrului, susținerea vizibilității asociațiilor prin elaborare a 2 website-uri, organizarea vizitelor la cooperative pentru a face tangibil aspectul practic al industrializării sectorului apicol.

 Cea de a treia etapă va fi orientată pe o perioadă mai îndelungată ( Iulie 2022- Mai  2023) având drept scop consolidarea capacităților apicultorilor prin organizarea instruirilor (teme precum managementul stupinei, gestiunea unei stupine profesioniste ,planificarea și finanțarea afacerii) dar și elaborarea unui GHID pentru APICULTORI ” Gestiunea profesionistă a unei stupine apicole”. Beneficiarii proiectului pe tot parcursul acestei perioade vor beneficia de consultanță profesională în aspectele vizate mai sus.

Ultima etapă (Octombrie 2022- Mai 2023)  a proiectului este destinată consolidării capacităților cooperativei și atragerea noilor membri, prin stabilirea unui regulament și al procedurilor de lucru cu membrii. Avantajul cooperării pe verticală este integrarea cu una din cooperativele cele mai mari din Moldova de SANDIC HONEY GROUP CI, care are capacitatea de procesare peste 1500 tone de miere anual și producerea a peste 10 produse apicole cu valoare adăugată. Astfel, apicultorii devenind membri ai cooperativei vor putea transparent să-și majoreze venitul pe kg de miere produs și să-și micșoreze costurile.