• Perioada: Octombrie 2016 – Decembrie 2018
  • Obiective:  Crearea noilor locuri de muncă prin sprijinirea IMM-urilor locale din Găgăuzia și Taraclia; Sprijinirea IMM-urilor prin finanțarea a 30 de proiecte de investiții ale întreprinderilor nou-înființate și companiilor existente pe piață.
  • Finanțatori: Delegația Uniuniii Europene/ PNUD Moldova
  • Beneficiari: antreprenori mici și mijlocii

Scopul general al acestui proiect este de a dezvolta metodologia și manualul operațional pentru implementarea proiectului, inclusiv: organizarea campaniilor de promovare în regiuni și colectarea cererilor de granturi pentru IMM-uri/ StartUP-uri; Selectarea a 30 de proiecte și semnarea acordurilor de grant. Finanțarea proiectelor (de la 10 – 20 mii Euro – Granturi) și asistarea la achiziționarea activelor din grant. Elaborarea strategiei de business și finalizarea celor 30 planuri de afaceri. Asistența și mentoratul în implementarea proiectelor și dezvoltarea afacerii pe parcursul a 1 – 1,5 ani. Monitorizarea implementării proiectelor și a rzultatelor ( au fost create mai mult de 120 de locuri de muncă noi, vânzările au crescut cu 100%) Asistarea în consultanță tehnică și cea specializată în funcție de nevoile participanților. Asistența IMM-urilor beneficiare în cooperarea și vânzarea produselor lor, colaborarea cu APL și cu organizațiile de stat, cu bancile și donatorii. Oferirea training-urilor de 6 zile în planificarea afacerilor, dezvoltarea afacerii, vânzări, managementul resurselor umane și leadership.