• Perioada: Iunie 2009 – Iulie 2010
  • Obiective:

    1) Să sprijine și să ajute femeile în crearea și dezvoltarea afacerilor proprii și durabile în zona proiectului, care să conducă la mijloace de trai durabile.

    2) Îmbunătățirea capacității de angajare și, în cele din urmă, abilitarea femeilor pentru un trai mai bun. Proiectul este implementat în satele municipiului Chișinău (cu excepția capitalei) și în satele incluse în regiunile centrale ale țării: Strășeni, Criuleni, Anenii-Noi, Ialoveni și Hîncești;

  • Finanțatori: Stichting Gamma Dienstverlening (SGD), Nerdelands
  • Beneficiari: Stichting Gamma Dienstverlening (SGD), Nerdelands