• Perioada: Iulie 2013 – Iunie 2015
  • Obiective:

    Construirea capacităților antreprenoriale și administrative a principalilor jucători locali LRED, cu scopul de a spori nivelul social, informațional, comercial și alte link-uri din mediul local, precum și între țările partenere, condiționând încurajarea Guvernelor naționale la o scară de cooperare cu mai mare oportunități și depunerea unor eforturi simultane spre o viață mai bună în regiunile Bazinului Mării Negre. Beneficiarii finali sunt populațiile din 15 domenii selectate pentru proiect. Prin proiect s-a efectuat și asistență (suport individual) la scriere de proiecte pentru inițiativele locale și la aplicarea la finanțări.

  • Finanțatori: Uniunea Europeană
  • Beneficiari: Părțile interesate la nivel local responsabile sau angajate: administratori locali, primari, consiliile municipale, sectorul privat, ONG-uri, organizațiile societății civile, agenții de dezvoltare regională

Partenerii proiectului a fost Armenia (partener principal), Moldova, Georgia, Bulgaria și Grecia.

Exercițiile Evaluarea Participativă a Avantajului Competitiv (instrumentul PACA) au fost făcute efectuate în 3 localități rurale: Chișcăreni (Sîngerei), Domulgeni (Florești), Șipca (Șoldănești). Până la sfârșitul anului 2014, a fost creată o asociație a Apicultorilor în Chișcăreni, a fost început procesul de elaborare a unui grup de apicultori în Șoldănești, un workshop și un networking internaționale pentru ÎMM. A fost efectuată identificarea avantajelor economice competitive locale, creșterea capacităților business-ului local, și dezvoltate inițiative economice locale în cadrul a 3 localități selectate.