• Perioada: Iunie 2017 – Mai 2018
  • Obiective:

    1) Instruire profesională și inițierea tinerilor, femeilor și bărbaților în toate aspectele ce țin de dezvoltarea unei afaceri cu culturi bacifere.

    2) Revitalizarea economiei locale și regionale prin implementarea modelului One Village One Product (OVOP) în Republica Moldova.

    3) Susținerea economiei naționale pentru a deveni mai independentă și mai rezistentă la șocurile economice interne și externe prin dezvoltarea sectorială.

  • Finanțatori: UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii, Good Governance Fund
  • Beneficiari: Aproximaiv 50 – 60 de gospodării casnice din 3 localități din Regiunea Centru

Scopul general al acestui proiect a fost de a contribui la reducerea sărăciei în zonele rurale din Regiunea Centru a Moldovei prin maximizarea potențialului comunității de a susține dezvoltarea economică locală și de a îmbunătăți nivelul de trai a locuitorilor prin implementarea modelului „One Village-One Product”. Abordarea OVOP (One Village One Product) include un set de activități pentru dezvoltarea socio-economică locală/regională  prin crearea și dezvoltarea produselor și serviciilor reieșind din avantajele competitive, cultura și resursele localității. Se planifică de a  avea ca beneficiari aproximativ 50-60 de  gospodării casnice a 3 localități din Regiunea Centru ce vor fi asistate de experți calificați în aplicarea modelului OVOP pentru culturile bacifere (pomușoare). În cadrul proiectului va fi de asemenea elaborat un Ghid Practic privind Implementarea Modelului OVOP în Republica Moldova cu expunerea lecțiilor învățate.